Надрукувати

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ СХОДУ УКРАЇНИ», утворена рішенням Установчих Зборів засновників Організації відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Основна мета організації: діяльність, спрямована на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді регіону, яка постраждала внаслідок бойових дій на Донбасі.

Основними напрямами організації є:

- налагодження контактів, обміну інформацією та координації дій з іншими організаціями, які підтримують розвиток демократії в Україні;

- всебічна підтримка людей в розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях суспільної діяльності;

- надання практичної допомоги молоді у сферах навчання, працевлаштування, суспільно-політичної, соціально-економічної та підприємницької діяльності;

- захист цільових економічних інтересів молоді, допомога у вирішенні соціальних та побутових проблем;

- поширення у суспільстві ідей європейської інтеграції України;

- всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в Європейське співтовариство;

- підвищення громадської, культурної та наукової активності;

- залучення до формування та реалізації державної політики щодо молоді, участь у розробці цільових програм;

- внесення пропозицій до проектів нормативних актів стосовно державної політики;

- сприяння у забезпеченні рівних можливостей для самореалізації молоді в Україні;

- представлення і захист законних інтересів членів Організації в державних та громадських органах;

- надання допомоги у практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення соціальних, побутових та інших проблем;

- сприяння пропаганді та реалізації здорового способу життя;

- розвиток студентського самоврядування;

- відродження та популяризація національної культурної спадщини;

- розвиток міжнародної співпраці з організаціями Європи та світу;

- створення та підтримка позитивного іміджу Східного регіону як невід’ємної частини України;

- виховання почуття патріотизму та об’єднання навколо української національної ідеї єдності.